Portfolio

Hier volgt een lijst met klanten, zowel voor vertaal- als redactiewerk:

 • Bio Exact Communicatie Groningen
 • Bright Fame Nederland Amsterdam
 • Brikke Oave Brunssum
 • Compassion Nederland Apeldoorn
 • Coördinator Publiekscommunicatie Brandweer Nederland
 • CW Opinie (nu deel van Het Goede Leven) Leeuwarden
 • De Printgalerij Heerlen
 • Een echtpaar voor de huwelijksliturgie. Liederen zingbaar vertaald. Heerlen
 • Diverse promovendi op gebied van de WMO, Godgeleerdheid, Onderwijsgeschiedenis en Management
 • ESAMI, Arusha Tanzania
 • Journalisten, politici en schrijvers, wetenschappelijk onderzoekers. Over politiek, economie, Europese Unie, emigratie, digitale spionage
 • Leger des Heils Nederland Almere
 • Maarten Verkerk Consultancy Heerlen
 • Maastricht School of Management
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten Leiden
 • Obvion Hypotheken Heerlen
 • Protestantse Kerk in Nederland Landelijk Dienstencentrum Utrecht
 • Protestants Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen
 • RMI Pharma Logistics Utrecht
 • Speakers’ Academy Rotterdam
 • Stamicarbon Sittard
 • Stichting Return Heerlen
 • Tannhauser Project & Interim Managers Utrecht
 • Tear Fund Nederland Utrecht
 •