Spreekvaardigheid en spreekdurf

Spreekvaardigheid verbeteren? Meer zelfvertrouwen opbouwen in een andere taal?

Een onderwijssysteem dat geen rekening houdt met de noodzaak van een veilige leeromgeving, of met de specifieke leerroutes en individuele interesses en behoeften van leerlingen levert misschien wel mensen af die grammaticale regels kennen, maar die lang niet altijd durven te spreken in die andere taal.

Laat dat laatste nou net het belangrijkste zijn…

Ik geloof in een persoonlijke benadering, waarbij het maken van fouten nooit als falen wordt gezien, maar als een onmisbaar deel van een leerproces. Ik geloof in een aanpak die rekening houdt met de persoonlijke behoeften en interesses van de klant. In een filosofie die leren niet ziet als iets van alleen het hoofd, maar óók van het hart en met handen en voeten. Waarbij creativiteit, spel, muziek en humor de toon zetten van de tijd die besteed wordt aan het leerproces in een ontspannen sfeer. Waar plezier in het leren en oefenen voorop staat. Waar soms een traan mag worden weggeveegd, gewoon, omdat dat er ook wel eens bij hoort.